Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Studium:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Kroužky 2021/2022

Nepovinné předměty, které se otvírají podle zájmu žáků. Volba je řešena formou anket v Bakalářích (od února).

Francouzský jazyk

Vhodné pro začátečníky. Naučíte se základům francouzského jazyka.

Chemická praktika

Vhodné pro žáky vyššího gymnázia, 1 hodina týdně. Cílem je zlepšit praktické dovednosti a návyky při práci v laboratoři, provádění praktických částí Chemické olympiády. Analytická chemie, analýza půdy, vody, potravin apod.

Německý jazyk

Německý jazyk (NNJ) – (6letý, pro 8leté gymnázium) (NDSNJ1) – jen kroužek

Předmět je určen pouze pro studenty, kteří budou skládat certifikátní zkoušku Německý jazykový diplom (úroveň B2–C1). Náplní předmětu je posílení komunikativní složky jazyka, opakování gramatického systému, nácvik jednotlivých technik zkoušky a rozbor četby autentických textů se zaměřením na požadovaná témata. Předmět vede český vyučující.

Německá konverzace (NNK) – (3letý, pro 4leté gymnázium a 4letý pro 8leté gymnázium) (NDSNJ2) – jen kroužek

Předmět je určen pouze pro studenty, kteří budou skládat certifikátní zkoušku Německý jazykový diplom (úroveň B2–C1). Náplní předmětu je posílení komunikativní složky jazyka, opakování gramatického systému, nácvik jednotlivých technik zkoušky a rozbor četby autentických textů se zaměřením na požadovaná témata. Seminář vede výhradně německý rodilý mluvčí.

Seminář „Jugend debattiert international“ (JDI)

Seminář je určen pro pokročilé žáky se znalostí němčiny na úrovni B1. Žáci se učí formulovat své názory a stanoviska na základě znalosti faktů a přesvědčivě je prezentovat. Seminář je zaměřen na přípravu žáků k soutěži „Mezinárodní debaty mládeže“. Seminář vede rodilý mluvčí.

Latina

Základy latinského jazyka se zaměřením na klasickou latinu. Četba latinských textů. Vhodné pro zájemce o studium románských jazyků, historie, archeologie, práva a medicíny.

Pro studenty 2. a 3. ročníků.

Objektově orientované programování

Vhodné pro 2., 3., 4. ročník.

Objektově orientované programování v C#.

Rétorika

Pro studenty, kteří mají pocit, že jejich mluvený projev není adekvátní jejich představám. Nejedná se o plané mluvení, ale o snahu přesně formulovat své myšlenky, hledat a obhájit argumenty, vyjadřovat se věcně, srozumitelně, výstižně, ale i působivě, s využitím tradičních prostředků řečnického umění.

Ruský jazyk

Vhodné pro začátečníky. Naučíte se základům ruského jazyka.

Sborový zpěv (Pěvecký sbor)

Vhodné pro všechny ročníky. Práce v středoškolském sboru Mendel Voices.

Španělský jazyk

Příprava na mezinárodní certifikát ze španělského jazyka D.E.L.E. Vhodné pro zájemce o složení této mezinárodně uznávané zkoušky. Nutná úroveň A2–B1.

Výtvarná výchova (Keramika)

Seznámení se základy umění keramiky, techniky, trendy, vlastní práce. Součástí je i seznámení s tvorbou ve světě, obzvlášť východní kulturou – Japonsko (suiseki, bonsai). Součástí předmětu je i seznámení s technikou smaltu. Výroba smaltovaných předmětů.

Matematika Hejného metodou

Je určen pro žáky nižšího gymnázia. Matematika se dětem přibližuje „zázračnou“ metodou, která je tvůrčí a originální, žáci mohou zažívat radost z úspěchů a z odhalování souvislostí.

Matematické snění

Je určen pro žáky, kteří mají zájem o řešení Matematické olympiády nebo si chtějí rozšířit matematické poznatky a schopnosti. Kroužek vedou pedagogové ze Slezské univerzity, žáci nejsou hodnoceni známkou.

Kroužek robotiky

Žáci se seznámí s oblastí robotiky a základy umělé inteligence. Bude vysvětleno a předvedeno programování robotických platforem dostupných na MGO. Dále vazba robotiky a umělé inteligence. Příklady typu vyhýbání se překážkám, sledování čáry, multirobotických úloh kooperace tlačení boxu a robotického fotbalu.

Dílny

Je určen pro žáky, kteří chtějí zdokonalit svou manuální zručnost, pracovat s různými materiály, provádět demontáž i montáž různých zařízení včetně elektronických. Zhotovování výrobků z dostupných materiálů. Práce s 3D tiskárnou.

Volejbal

Je určen pro zájemce, kteří se chtějí naučit tento druh sportu nebo zdokonalit se ve volejbalu.

Pohybové hry pro NG

Je určen pro zájemce, kteří se chtějí hýbat a naučit se různé kolektivní sportovní hry.

Fotografický kroužek

Základy expozice, základy kompozice, editace fotografií, práce s elektronickými blesky, tvůrčí fotografování.

Skip to content