Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Studium:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Maturity 2021

Rozpis MATURIT ŽÁKŮ pro ROK 2021

Vyučující podílející se na maturitní zkoušce jsou uvedeni v pořadí:
zkoušející / přísedící.
Heslo k otevření souboru jste obdrželi v Bakalářích ve zprávách Komens.

Aktuální informace a termíny

 • Důležité termíny:

  • 30. 4. 2021
   • Žák odevzdá seznam literárních děl k ústní maturitě z ČJL
   • Žák odevzdá žádost o nahrazeni zkoušky z cizího jazyka certifikátem z daného jazyka
   • Žák písemně informuje ředitelku školy, že bude konat dobrovolnou zkoušku (český jazyk a literatura nebo cizí jazyk, ze kterého konal žák didaktický test).
  • 10. 5. 2021 uzavření klasifikace a pochvaly – maturanti do 12:00 hod. do Bakalářů
  • 11. 5. 2021 Klasifikační porada – maturanti
  • 14. 5. 2021 Vysvědčení - maturanti
  • 24. – 26. 5. 2021 Didaktické testy(DT)
   • 24. 5. 2021 DT z M (135 minut), DT z AJ (110 minut)
   • 25. 5. 2021 DT z ČJL (85 minut)
   • 26. 5. 2021 DT M rozšiřující (150 min), DT z NJ, ŠJ, RJ (110 minut)
  • 1. – 7. 6. 2021 ÚMZ tříd 8. A a 4. C
  • 8. – 14. 6. 2021 ÚMZ tříd 4. B a 4. D
  • 7. – 9. 7. 2021 Mimořádný termín DT (Jen z důvodu nemoci covid 19, karantény) – žák se musí do 3 dnů omluvit a podat ŘŠ přihlášku k mimořádnému termínu (nejpozději v rozmezí 27.–31. 5.)
 • Další informace:

  • Dobrovolné zkoušky jsou ty, které navazují na DT – ČJL a CJ. Žák se musí rozhodnout, zda je bude konat nebo ne.
   • Pokud chce konat dobrovolnou zkoušku, musí o tom písemně informovat ředitelku školy do 30. dubna. 2021.
   • Formulář si stáhněte zde – zasílejte svému třídnímu učiteli, který pak vše předá zástupkyni ředitele Z. Baďurové
   • Pokud se žák neúčastní dobrovolné zkoušky nebo ji vykoná neúspěšně – na maturitním vysvědčení nebude z předmětu hodnocen.
  • Nahrazování zkoušky z CJ výsledkem standardizované zkoušky
   • Žák musí podat žádost do 30. dubna 2021.
   • Pro možnost nahrazení je rozhodující počet profilových zkoušek, ke kterým se žák přihlásil na přihlášce k MZ do 1. 12. 2021, ne kolik jich dobrovolně či povinně absolvuje.

Informace CERMAT

naleznete na stránkách CERMATu zde. Součástí těchto webových stránek je mimo jiné:

Nahrazení maturitní zkoušky z cizího jazyka standardizovanou zkouškou z CJ

 • Maturitní zkoušku z cizího jazyka může žák nahradit standardizovanou zkouškou z daného jazyka. Viz seznam standardizovaných zkoušek z webu CERMATu.
 • Žádost o nahrazení si můžete stáhnout zde.
 • Další informace najdete na stránkách CERMATu.

Informace k ukončení 2. pololetí maturantů

Zde naleznete informace k ukončení aktuálního pololetí na MGO.

Přihlášení k maturitě

Přihlášku k maturitě si můžete vytisknout nebo vyzvednout na sekretariátu školy. Při návštěvě školy je třeba dodržovat aktuálně nastavená hygienická pravidla. Pokud si budete tisknout přihlášku sami z webu školy – tiskněte ji oboustranně.

Vyplněnou přihlášku odevzdáte buď třídnímu učiteli nebo na sekretariátu školy do 25. 11. 2020.

POKYNY pro vyplnění přihlášky:

 • V části ŽÁK: jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, místo narození, státní občanství, email. (viz vzor)
 • V části SPOLEČNÁ ČÁST MZ = státní část = didaktický test (dole na první stránce): zakřížkujete ve sloupci „Řádný termín“ v „Povinných zkouškách“ všichni Český jazyk a literatura. Dále si zvolíte buď matematiku (varianta B) nebo jeden z cizích jazyků (varianta A). (viz vzor)
 • V části PROFILOVÁ ČÁST MZ = školní část (nahoře na druhé straně)
  • při variantě A zakřížkujete v „Povinných zkouškách“ / sloupec „Řádný termín“ Český jazyk a lieraturu, dále Cizí jazyk, ze kterého píšete didaktický test a další dva předměty si vyberete z nabídky. (viz vzor)
  • při variantě B zakřížkujete v „Povinných zkouškách“ / sloupec „Řádný termín“ Český jazyk a lieraturu a další dva předměty si vyberete z nabídky.(viz vzor)
 • Žáci s PUP v části „DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE“ zakřížkují odstavec „Žádám v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb. …“ Dále doporučujeme doplnit si informace za asistence pana zástupce ředitele Mgr. Milana Pobořila, Ph.D. Je třeba předložit doporučení Pedagogicko-psychologické poradny.
 • Matematika+ má nový název Matematika rozšiřující. Její výsledek bude na maturitním vysvědčení, ale neovlivní výsledky povinné maturity. Přihlašuje se na první straně v části „Společná část MZ“ / „Nepovinné zkoušky“ / sloupec „Řádný termín“ dole.
 • Datum, jméno a podpis – na druhé straně dole viz vzor.
 • Nepovinné zkoušky – pokud si budete chtít navolit navíc nepovinný předmět, zapisujete si jej do části „Nepovinné zkoušky“ / sloupec „Řádný termín“. (Žák si může navolit maximálně 2 nepovinné zkoušky.) Volbu doporučujeme konzultovat s panem zástupcem Mgr. Milanem Pobořilem, Ph.D.

Pravidla maturitní zkoušky na Mendelově gymnáziu

 • Zkouška má část společnou a profilovou.
 • Přihlášky do společné i profilové části maturity se dodají řediteli školy
  do 1. prosince. Později nelze obsah přihlášky změnit!
 • V následujícím dokumentu jsou stanoveny podmínky a pravidla pro maturitní zkoušky na Mendelově gymnáziu v roce 2021, které stanovuje § 77 a následující školského zákona a vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů: Maturitní zkouška v roce 2021 obecné podmínky DIS

hodnocení maturitních zkoušek

Maturitní témata profilové části
maturitní zkoušky ve školním roce 2020–2021

Ochrana zdraví v období maturit

(Bude aktualizováno dle situace)

 • Maximální počet osob ve třídě je 15. Přítomni jsou členové komise, zkoušený žák a připravující se žák.
 • Přítomni mohou být, v rámci zásady veřejnosti, další osoby, nejvýše však do počtu 15 osob. Prostor pro účast veřejnosti je vymezen ve 2 m odstupu.
 • V průběhu ústní zkoušky konané nemusí žáci ani členové zkušební komise či přítomní pedagogové nosit roušku. Je vhodně zachovat rozestup 2 m.
 • Při volbě otázek je nutné dodržet zvýšený hygienický standard (např. rukavice)
 • Během zkoušky používá žák vlastní potřeby. V případě nástrojů nebo předmětů, které používá větší počet osob, musí být prováděno čištění a ošetřování častěji než standardně, a to tak, aby nedošlo k jejich poškození.

Každá třída je každou hodinu vyvětrána (minimálně po dobu 5 minut) a povrchy lavic (stolů) a židlí jsou po výměně zkoušeného žáka ošetřeny desinfekcí.

 

Skip to content