Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Studium:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Maturity

MATURITNÍ ZKOUŠKY NA MGO – JARO 2020

Maturitní rozvrhy:

4.B maturity dle abecedy 4.C maturity dle abecedy 4.D maturity dle abecedy 8.A maturity dle abecedy

Ochrana zdraví v období maturit

 • Maximální počet osob ve třídě je 15. Přítomni jsou členové komise, zkoušený žák a připravující se žák.
 • Přítomni mohou být, v rámci zásady veřejnosti, další osoby, nejvýše však do počtu 15–ti osob. Prostor pro účast veřejnosti je vymezen ve 2 m odstupu.
 • V průběhu ústní zkoušky konané nemusí žáci ani členové zkušební komise či přítomní pedagogové nosit roušku. Je vhodně zachovat rozestup 2 m
  (nejméně 1,5 m).
 • Při volbě otázek je nutné dodržet zvýšený hygienický standard (např. rukavice)
 • Během zkoušky používá žák vlastní potřeby. V případě nástrojů nebo předmětů, které používá větší počet osob, musí být prováděno čištění a ošetřování častěji než standardně, a to tak, aby nedošlo k jejich poškození.

Každá třída je každou hodinu vyvětrána (minimálně po dobu 5–ti minut) a povrchy lavic (stolů) a židlí jsou po výměně zkoušeného žáka ošetřeny desinfekcí.

 

Pravidla maturitní zkoušky na Mendelově gymnáziu

 • Zkouška má část společnou a profilovou.
 • Přihlášky do společné i profilové části maturity se dodají řediteli školy do 1. prosince. Později nelze obsah přihlášky změnit!

Společná část (státní):

 • Všichni žáci absolvují povinnou zkoušku z Českého jazyka a literatury
 • Žáci si povinně vyberou mezi Cizím jazykem (AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ) a Matematikou.
 • Žáci si mohou zvolit maximálně dvě nepovinné zkoušky.

Profilová část (školní):

 • Na MGO žáci povinně maturují ze dvou předmětů profilové části a dále mohou maturovat nepovinně ještě maximálně ze dvou předmětů
 • Povinně žáci maturují ze dvou předmětů ze seznamu: ČJ, CJ, M, F, CH, B, D, Z, ZSV, VV, HV, IVT
 • Žáci mohou dále maturovat z nejvýše dvou nepovinných předmětů ze seznamu: ČJ, CJ, M, F, CH, B, D, Z, ZSV, VV, HV, IVT, Matematika+
 • Na MGO nemohou žáci do profilové zkoušky zařadit předměty, které byly vyučovány pouze v seminářích.
 • Profilová část maturitní zkoušky na MGO je ústní zkouškou.
 • Na MGO musí každý žák absolvovat zkoušku z aspoň jednoho cizího jazyka.

Poznámka:

 • Pokud si žák vybral pro společnou část např. AJ, nemůže z něj maturovat v profilové části. Pokud si vybral ve společné části Matematiku, musí v profilové části maturovat z jednoho cizího jazyka.
 • Na MGO může žák maturovat z ČJ i M v profilové části, i když si ČJ nebo M vybral ve společné části maturitní zkoušky

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2019–2020

 

Maturitní témata společné části maturitní zkoušky ve školním roce 2019–2020

Termíny maturitních, závěrečných a přijímacích zkoušek (COVID-19) – MŠMT 

Hodnocení PROFILOVÝCH maturitních zkoušek 2020 – MGO

KRITÉRIA HODNOCENÍ 2020 – MŠMT

Právní předpisy k MZ – CERMAT

Maturitní kalendář 2020 – CERMAT

Skip to content