Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Studium:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Německý jazykový diplom II. stupně 2016/2017

Již pěknou řádku let (od roku 2002) mají studenti našeho gymnázia možnost připravit se na naší škole bezplatně na tuto náročnou zkoušku z německého jazyka. Ve školním roce 2016/2017 přistoupilo ke zkoušce DSD II 19 kandidátů, Písemnou část absolvovali studenti v tomto školním roce 2. prosince 2016, ústní zkouška proběhla ve dnech 10.–11. ledna 2017. Zkouška proběhla jako tzv. Stufenprüfung, po vyhodnocení všech čtyř částí zkoušky (čtení s porozuměním, písemný projev, poslech s porozuměním, ústní projev) byly jejich výsledky zařazeny podle klasifikace úrovní pro znalost cizího jazyka dle SERR (Společný evropský referenční rámec) buď do úrovně B2, nebo C1. Těchto požadovaných úrovní dosáhlo čtrnáct studentů ze třídy 8.A a 4.D (čtyři na úrovni C1 a deset na úrovni B2), a obdrželo tak Německý jazykový diplom. Pět studentů neuspělo alespoň v jedné ze čtyř výše zmíněných kompetencí a získali osvědčení o úspěšném složení tří částí zkoušky.

Po již šestileté pozitivní zkušenosti si mohli nechat studenti, kteří úspěšně složili zkoušku DSD II, zapsat tuto zkoušku jako náhradu maturitní zkoušky z německého jazyka v profilové (školní) části, pokud maturovali alespoň ze tří profilových zkoušek. Nemusí tak skládat školní maturitu z němčiny. Německý certifikát je totiž na vyšší úrovni z hlediska SERR – B2/C1 oproti úrovni české maturity B1 – a je na naší škole inkorporován hodinovou dotací do výuky němčiny.

Radujeme se spolu se všemi úspěšnými studentkami a studenty, gratulujeme jim a přejeme nejen hodně úspěchů při studiu na VŠ, ale také radost z toho, že se mohou čím dál lépe dorozumívat v německém jazyce.

Žáci i rodiče, kteří se budou chtít dozvědět o Německém jazykovém diplomu podrobnější informace, mohou kontaktovat koordinátora Německého jazykového diplomu na Mendelově gymnáziu, Mgr. Petra Janštu, a to na emailové adrese: jansta@mgo.opava.cz nebo na telefonním čísle 555 557 417.

Historie DSD II na Mendelově gymnáziu

Rok Účast Zkoušku složilo
2002 10 10
2003 10 10
2003 10 10
2004 3 3
2005 5 5
2006 14 14
2007 18 17
2008 18 17
2009 29 29
2010 19 13
2011 18 14
2012 14 14
2013 23 21
2014 17 15
2015 14 13
2016 18 16
2017 19 14
2018 16 12
Skip to content