Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO

Příspěvek:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

TMF – jedeme reprezentovat ČR do Číny

Byl pátek 13. 4. 2018 a na Mendelově gymnáziu kromě příjímacích zkoušek proběhlo i celostátní kolo turnaje mladých fyziků (TMF). Do finálových bojů postoupily čtyři týmy:

Tým Doctrina – Podještědské gymnázium Liberec, s. r. o. ve složení Matouš Pikous (kapitán), Marek Prebsl, Václav Riss, Kateřina Peštová a Tereza Csibová. Společně s nimi přijela paní Vladimíra Erhartová.

Tým Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba s názvem „Chleba s máslem“ (Gymnázium mělo v regionálním kole více týmů. Pozn. red.) ve složení Filip Dráber (kapitán), Dominika Madejová, Ondřej Závodný, David Bayer. Tým doprovázel pan Jiří Šamaj.

Tým Talnet, NIDV ve složení Ngoc Hung Hoang (kapitán), Filip Novotný, Martin Osowski, Jaroslav Frühauf, Oliver Laryea. Tento tým doprovázel pan David Wagenknecht.

Tým Mendelova gymnázia, Opava, přísp. org. ve složení Pavel Štěpánek (kapitán), David Wittek, Tomáš Wolf, Jakub Domes a Veronika Deketová z Gymnázia na Zatlance, Praha. Morální podporou po celou dobu přípravy jim byl pan Petr Pavlíček.

Hodnocení soutěže v celostátním kole zajišťuje porota o deseti členech v čele s panem Zdeňkem Janů z FzÚ AVČR Praha. Porotu tvoří zástupci vysokých škol, středních škol a vědeckých pracovišť, kteří mají jedno společné – lásku k fyzice a zájem podporovat mladou generaci při odhalování tajů této náročné vědecké disciplíny.

V úvodu všechny zúčastněné přivítal v Opavě náměstek hejtmana MSK, pan Jaroslav Kania, krátce přivítal všechny účastníky předseda výboru TMF pan Stanislav Panoš a po té, co i zástupci Českého rozhlasu získali informace, nic nebránilo tomu, aby turnaj byl zahájen. Toho se ujal předseda poroty pan Zdeněk Janů. Celý turnaj probíhal během pátku od rána do večera a v sobotu dopoledne. Turnaj prověří nejen znalosti fyziky, ale také schopnost žáků se dlouhodobě koncentrovat. V této náročné soutěži mohou vyhrát jen ti nejlepší.

Letos, stejně jako loni, se to povedlo týmu Mendelova gymnázia z Opavy a tento tým pojede Českou republiku reprezentovat do Číny. Na druhém místě se umístil tým Talnetu, na třetím tým Gymnázia Olgy Havlové, následně tým Doctrina – Podještědské gymnázium.

O rozdělení cen a milá slova na závěr se postarali poslanec parlamentu ČR pan Lukáš Černohorský, náměstek hejtmana MSK pan Stanislav Folwareczny, Ivana Češková za Svět techniky v Ostravě, Ondřej Kořistka z FJFI ČVUT a pan Stanislav Panoš, který je hlavním organizátorem celé akce.

Na Mendelově gymnáziu se o hladký průběh akce postaral ředitel školy Petr Pavlíček, Zuzana Baďurová a studenti Michaela Mikolášková, Vojtěch Kryšpín, Jonatán Burda, Šimon Černík, Daniel Palma a Šimon Provázek.

Velký dík patří všem, kteří tuto akci podpořili. Byli to: MSK, MŠMT ČR, JČMF, SMO, UPOL, SU Opava, FJFI ČVUT, MGO, Sdružení přátel MGO, z.s., OSTROJ a.s., Knappe. Bez jejich pomoci by se mladí fyzici nemohli v Opavě utkat.