Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO

Studium:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Přijímací řízení

Školní rok 2017/2018

Výsledky přijímacího řízení

Čtyřleté studium

Přijatí uchazeči na čtyřleté studium, škol. rok 2018–2019, 27. 4. 2018

Nepřijatí uchazeči na čtyřleté studium, škol. rok 2018–2019, 27. 4. 2018

Přijatí uchazeči na čtyřleté studium autoremedurou dne 16. 5. 2018

Nepřijatí uchazeči na čtyřleté studium, škol. rok 2018–2019, náhr. termín, 21.5.2018

Přijatí uchazeči na čtyřleté studium autoremedurou dne 31. 5. 2018

Osmileté studium

Přijatí uchazeči na osmileté studium, škol. rok 2018–2019, 28. 4. 2018

Nepřijatí uchazeči na osmileté studium, škol. rok 2018–2019, 28. 4. 2018

Přijatí uchazeči na osmileté studium autoremedurou dne 16. 5. 2018

Přijatí uchazeči na osmileté studium, škol. rok 2018–2019, náhr. termín, 21.5.2018

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, se oznamují pouze zveřejněním seznamu uchazečů pod přidělenými registračními čísly s výsledkem řízení u každého uchazeče.

V případě zájmu nastoupit na naši školu od 1. 9. 2018 doručte, prosím, zápisový lístek do sekretariátu Mendelova gymnázia v Opavě do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

 

Přijímací řízení na Mendelovo gymnázium, Opava

Přijímací řízení do prvního ročníku ve školním roce 2017/2018 se vyhlašuje na tyto obory denního studia:

  • čtyřleté gymnázium: 79–41–K/41 Gymnázium
  • osmileté gymnázium: 79–41–K/81 Gymnázium

Přijímací zkoušky se uskuteční v řádném termínu.

Termín odevzdání přihlášek řediteli MGO

  • 1. březen 2018
  • Není třeba lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu!

Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek

  • pro uchazeče o čtyřleté studium 12. nebo 16. duben 2018
  • pro uchazeče o osmileté studium 13. nebo 17. duben 2018
  • náhradní termín (při omluvené neúčasti na PZ) je 10. nebo 11. 5. 2018

 

Po uskutečnění přijímacího řízení budou žáci přijímáni do naplnění 3 tříd prvního ročníku čtyřletého gymnázia (90 žáků) a 1 třídy prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia (30 žáků).

Ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Průběh přijímacího řízení

Přijímací zkoušky konají všichni uchazeči o čtyřleté studium i osmileté studium na Mendelově gymnáziu, Opava, příspěvkové organizaci, formou jednotných testů z jazyka českého a matematiky.

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení čtyřleté studium

Kritéria přijímacího řízení osmileté studium

Informace k přijímacímu řízení

Ubytování