Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Studium:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Přijímací řízení (PZ) 2021

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení

Čtyřleté studium

Osmileté studium (aktualizace 15. 6. po náhradním termínu)

formuláře pro odvolání

Aktuální informace k náhradnímu termínu

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Pro účastníky přijímací zkoušky je dostatečným ochranným prostředkem zdravotnická rouška.

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo Mimořádné opatření (MZDR 14592/2021–1/MIN/KAN), ve kterém nařizuje postup při přijímacím řízení na střední školy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR pak následně vydalo Opatření obecné povahy Přijímací řízení – dodatek (MSMT-4337/2021–7).

Každý uchazeč o vzdělávání na našem gymnáziu může konat přijímací zkoušky pokud

 1. nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
 2. doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených v současné škole v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

Základní škola (popř. střední škola), ve které je uchazeč žákem (čili současná žáka), je povinna provést na jeho žádost preventivní test a vydat o výsledku testu doklad.

Doklad o testování na současné škole může uchazeč nahradit:

 1. dokladem, že během posledních 90 dní prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19;
 2. dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku AG nebo PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech nebo
 3. certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedení očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od poslední předepsané dávky uplynulo nejméně 14 dnů.

Pokud uchazeč nepředloží některý výše uvedený doklad, škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR neúčastnil řádného termínu jednotné přijímací zkoušky, se může ve lhůtě do tří dnů písemně omluvit řediteli školy, ve které ji měl konat. Pak koná zkoušku v náhradním termínu.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s testováním u PZ – zde.

Organizace přijímacích zkoušek na MGO

Přijímací zkoušky do 4letého studia se budou konat 3. a 4. května 2021 od 8.00 hodin v budově školy.

Přijímací zkoušky do 8letého studia pak 5. a 6. května 2021 od 8.00 hodin.

Uchazeči napíší testy z předmětu matematika (85 minut) a z předmětu český jazyk (70 minut).

Nezapomeňte si vzít s sebou:

 • pozvánka k přijímacím zkouškám,
 • psací (černě nebo modře píšící propisovací tužka) a rýsovací potřeby,
 • zbytek bude ještě upřesněn.

Náhradní termíny přijímacích zkoušek jsou stanoveny na 2. a 3. června 2021.

Výsledky v prvním kole přijímacího řízení v řádném termínu budou vyhlášeny (dle opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. MSMT-43073/2020–3, ve znění dodatku, č. j. MSMT-4337/2021–6) nejdříve 19. května a nejpozději 21. května 2021, v náhradním termínu nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021.

Obecné informace o jednotných přijímacích zkouškách na stránkách CERMATu https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Kritéra pro přijetí na MGO

Pro zájemce o čtyřleté studium: Kritéria PZ 4LG 2021

Pro zájemce o osmileté studium: Kritéria PZ 8LG 2021

Přihlášky ke studiu

 • Termín odevzdání přihlášek řediteli MGO 1. březen 2021.
 • Přihlášku ke studiu je možné stáhnout zde.
 • Není třeba lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu!
 • Odevzdání přihlášek:
  • poslat poštou (NE e-mailem),
  • osobně přinést v době v pondělí – pátek od 8:00 – 15:30 hodin přímo na sekretariátu školy,
  • popř. po předchozí telefonické domluvě s paní ředitelkou předat přihlášku přímo jí v jiném sjednaném čase mimo jarní prázdniny.

Přijímací řízení na Mendelovo gymnázium, Opava

Přijímací řízení do prvního ročníku ve školním roce 2021/2022 se vyhlašuje na tyto obory denního studia:

 • čtyřleté gymnázium: 79–41–K/41 Gymnázium
 • osmileté gymnázium: 79–41–K/81 Gymnázium

Po uskutečnění přijímacího řízení budou žáci přijímáni do naplnění 3 tříd prvního ročníku čtyřletého gymnázia (90 žáků) a 1 třídy prvního ročníku osmiletého gymnázia (30 žáků).

Ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Skip to content