Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO

Studium:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Přijímací řízení

Školní rok 2018/2019

Výsledky přijímacího řízení

Čtyřleté studium, obor 79–41–K/41 Gymnázium

Přijatí uchazeči, 29. 4. 2019

Nepřijatí uchazeči, 29. 4. 2019

Přijatí uchazeči autoremedurou 15. 5. 2019

Nepřijatí uchazeči po náhradním termínu, 20. 5. 2019

 

Osmileté studium, obor 79–41–K/81 Gymnázium

Přijatí uchazeči, 29. 4. 2019

Nepřijatí uchazeči, 29. 4. 2019

Přijatí uchazeči autoremedurou, 17.5.2019

Vzor odvolání proti nepřijetí

Odvolání proti nepřijetí – vzor

 

Organizace přijímacích zkoušek

Dokumenty

Přijímací řízení na Mendelovo gymnázium, Opava

Přijímací řízení do prvního ročníku ve školním roce 2019/2020 se vyhlašuje na tyto obory denního studia:

  • čtyřleté gymnázium: 79–41–K/41 Gymnázium
  • osmileté gymnázium: 79–41–K/81 Gymnázium

Přijímací zkoušky se uskuteční v řádném termínu.

Termín odevzdání přihlášek řediteli MGO

  • 1. březen 2019
  • Není třeba lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu!

Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek

  • pro uchazeče o čtyřleté studium 12. nebo 15. dubna 2019
  • pro uchazeče o osmileté studium 16. nebo 17. dubna 2019
  • náhradní termín (při omluvené neúčasti na PZ) je 13. nebo 14. 5. 2019

 

Po uskutečnění přijímacího řízení budou žáci přijímáni do naplnění 3 tříd prvního ročníku čtyřletého gymnázia (90 žáků) a 1 třídy prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia (30 žáků).

Ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Průběh přijímacího řízení

Přijímací zkoušky konají všichni uchazeči o čtyřleté studium i osmileté studium na Mendelově gymnáziu, Opava, příspěvkové organizaci, formou jednotných testů z jazyka českého a matematiky.

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení čtyřleté studium

Kritéria přijímacího řízení osmileté studium

 

Informace k přijímacímu řízení

Ubytování