Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO

Studium:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Přijímací řízení

Školní rok 2018/2019

Výsledky přijímacího řízení

Čtyřleté studium, obor 79–41–K/41 Gymnázium

Přijatí uchazeči, 29. 4. 2019

Nepřijatí uchazeči, 29. 4. 2019

Přijatí uchazeči autoremedurou 15. 5. 2019

Nepřijatí uchazeči po náhradním termínu, 20. 5. 2019

Přijatí uchazeči autoremedurou 24. 5. 2019

 

Osmileté studium, obor 79–41–K/81 Gymnázium

Přijatí uchazeči, 29. 4. 2019

Nepřijatí uchazeči, 29. 4. 2019

Přijatí uchazeči autoremedurou, 17.5.2019

Vzor odvolání proti nepřijetí

Odvolání proti nepřijetí – vzor

 

Organizace přijímacích zkoušek

Dokumenty

Přijímací řízení na Mendelovo gymnázium, Opava

Přijímací řízení do prvního ročníku ve školním roce 2019/2020 se vyhlašuje na tyto obory denního studia:

  • čtyřleté gymnázium: 79–41–K/41 Gymnázium
  • osmileté gymnázium: 79–41–K/81 Gymnázium

Přijímací zkoušky se uskuteční v řádném termínu.

Termín odevzdání přihlášek řediteli MGO

  • 1. březen 2019
  • Není třeba lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu!

Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek

  • pro uchazeče o čtyřleté studium 12. nebo 15. dubna 2019
  • pro uchazeče o osmileté studium 16. nebo 17. dubna 2019
  • náhradní termín (při omluvené neúčasti na PZ) je 13. nebo 14. 5. 2019

 

Po uskutečnění přijímacího řízení budou žáci přijímáni do naplnění 3 tříd prvního ročníku čtyřletého gymnázia (90 žáků) a 1 třídy prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia (30 žáků).

Ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Průběh přijímacího řízení

Přijímací zkoušky konají všichni uchazeči o čtyřleté studium i osmileté studium na Mendelově gymnáziu, Opava, příspěvkové organizaci, formou jednotných testů z jazyka českého a matematiky.

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení čtyřleté studium

Kritéria přijímacího řízení osmileté studium

 

Informace k přijímacímu řízení

Ubytování