Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Studium:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Přijímací řízení

PRO Školní rok 2020/2021

 VÝSLEDKY (4leté):  Přijatí uchazeči | Nepřijatí uchazeči | Nepřijatí uchazeči – náhradní termín
 AUTOREMEDURA (4leté):  23.6.2020 | 24.6.2020 | 1.7.2020
 VÝSLEDKY (8leté):  Přijatí a nepřijatí uchazeči
 VÝSLEDKY (8leté):  Přijatí uchazeči – náhradní termín | Nepřijatí uchazeči – náhradní termín
 AUTOREMEDURA (8leté):  8.7.2020

Přijatí uchazeči - (nebo jejich zákonní zástupci) - do 5 pracovních dnů po dni zveřejnění výsledků odevzdají zápisový lístek a vyzvednou si rozhodnutí o přijetí.
V případě, že se rozhodli k nám nenastoupit, prosíme o rychlou informaci, aby toto místo mohl obsadit jiný (další v pořadí) uchazeč. 

Nepřijatí uchazeči - prostřednictvím zákonných zástupců si vyzvednou rozhodnutí o nepřijetí a místo odvolání mohou do 3 dnů podat žádost o vydání nového rozhodnutí. Žádost musí být podepsána uchazečem a zákonným zástupcem. Můžete ji podat přímo v naší kanceláři každý den od 8.00 – 17.00 h.

Žádost o vydání nového rozhodnutí: Tuto možnost (podání) mají nepřijatí uchazeči v letošním roce místo odvolání.

Formuláře:

 

Organizace přijímacích zkoušek

Organizace přijímacích zkoušek 2020 – podrobnější pokyny pro uchazeče

Přijímací zkoušky do 4letého studia se budou konat 8. června 2020 od 8.00 hodin v budově školy.

Přijímací zkoušky do 8letého studia pak 9. června 2020 od 8.00 hodin.

Nezapomeňte si vzít s sebou:

- ! pozvánku

- ! čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění – zde

- ! roušku a sáček na její uložení

- ! psací a rýsovací potřeby

Uchazeči napíší testy z předmětu matematika (85 minut) a z předmětu český jazyk (70 minut).

Čtyřleté studium:

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na budově školy a na webových stránkách školy nejpozději 16. června 2020 (Rozhodnutí o přijetí se již nevydává).

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, § 36, odst. 3 a § 38 je Vám dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí, a to dne 15. června 2020 v době od 8.00 do 10.00 hodin.

17.–18. června 2020 do 16 hodin bude možno vyzvednout si rozhodnutí o nepřijetí v sekretariátu školy. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pak bude odesláno poštou na Vaši adresu.

Upozornění:

Odvolání letos není možné (v případě nepřijetí z kapacitních důvodů je možné podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) – bližší pokyny Vám budou zaslány v příloze rozhodnutí o nepřijetí.

Zápisový lístek je nutné doručit do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

 

Osmileté studium:

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na budově školy a na webových stránkách školy nejpozději 17. června 2020 (Rozhodnutí o přijetí se již nevydává).

V souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, § 36, odst. 3 a § 38 je Vám dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí,  a to dne 16. června 2020 v době od 8.00 do 10.00 hodin.

18.–19. června 2020 do 16 hodin bude možno vyzvednout si rozhodnutí o nepřijetí v sekretariátu školy. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pak bude odesláno poštou na Vaši adresu.

Upozornění:

Odvolání letos není možné (v případě nepřijetí z kapacitních důvodů je možné podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) – bližší pokyny Vám budou zaslány v příloze rozhodnutí o nepřijetí.

Zápisový lístek je nutné doručit do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

 

Aktuálně zveřejněná kritéria přijímacího řízení byla schválena dne 1. 12. 2019 a zveřejněna při dnech otevřených dveří a na webu školy. Bohužel se na webové stránky dostal jen aktuální vzorec pro výpočet celkového počtu bodů, ale opomenutím nebyly vypuštěny odstavce 4 a 5 dosavadních kritérií. Tento nesoulad, který tak jako tak neumožňoval aplikaci samotných zrušených odstavců, je tímto odstraněn. Za případné nedorozumění se omlouváme. 

Přijímací řízení na Mendelovo gymnázium, Opava

Přijímací řízení do prvního ročníku ve školním roce 2020/2021 se vyhlašuje na tyto obory denního studia:

 • čtyřleté gymnázium: 79–41–K/41 Gymnázium
 • osmileté gymnázium: 79–41–K/81 Gymnázium

Přijímací zkoušky se uskuteční v řádném termínu.

Termín odevzdání přihlášek řediteli MGO

 • 2. březen 2020
 • Není třeba lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu!

Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek

 • pro uchazeče o čtyřleté studium
  • 8. červen 2020
 • pro uchazeče o osmileté studium
  • 9. červen 2020
 • náhradní termín (při omluvené neúčasti na PZ) je
  • 23. června 2020

Po uskutečnění přijímacího řízení budou žáci přijímáni do naplnění 3 tříd prvního ročníku čtyřletého gymnázia (90 žáků) a 1 třídy prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia (30 žáků).

Ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Průběh přijímacího řízení

Přijímací zkoušky konají všichni uchazeči o čtyřleté studium i osmileté studium na Mendelově gymnáziu, Opava, příspěvkové organizaci, formou jednotných testů z jazyka českého a matematiky.

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení čtyřleté studium 2020–2021

Kritéria přijímacího řízení osmileté studium 2020–2021

Informace k přijímacímu řízení

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

Ubytování

Skip to content