Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Studium:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Přijímací řízení

Školní rok 2019/2020

Dokumenty

Školský zákon a vyhláška k přijímacím zkouškám:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019

Informace k přijímacímu řízení

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2020/2019_2020_celkova_informace_prijimaci_rizeni_SS.pdf

Jednotné přijímací zkoušky

Termíny jednotné přijímací zkoušky, 2020

 

Přijímací řízení na Mendelovo gymnázium, Opava

Přijímací řízení do prvního ročníku ve školním roce 2020/2021 se vyhlašuje na tyto obory denního studia:

 • čtyřleté gymnázium: 79–41–K/41 Gymnázium
 • osmileté gymnázium: 79–41–K/81 Gymnázium

Přijímací zkoušky se uskuteční v řádném termínu.

Termín odevzdání přihlášek řediteli MGO

 • 2. březen 2020
 • Není třeba lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu!

Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek

 • pro uchazeče o čtyřleté studium
  • 14. nebo 15. duben 2020
 • pro uchazeče o osmileté studium
  • 16. nebo 17. duben 2020
 • náhradní termín (při omluvené neúčasti na PZ) je
  • 13. nebo 14. květen 2020

 

Po uskutečnění přijímacího řízení budou žáci přijímáni do naplnění 3 tříd prvního ročníku čtyřletého gymnázia (90 žáků) a 1 třídy prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia (30 žáků).

Ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Průběh přijímacího řízení

Přijímací zkoušky konají všichni uchazeči o čtyřleté studium i osmileté studium na Mendelově gymnáziu, Opava, příspěvkové organizaci, formou jednotných testů z jazyka českého a matematiky.

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení čtyřleté studium 2020–2021

Kritéria přijímacího řízení osmileté studium 2020–2021

Informace k přijímacímu řízení

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1

Ubytování

Skip to content