Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Studium:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Přijímací řízení 2021

PRO Školní rok 2021/2022

Přijímací řízení na Mendelovo gymnázium, Opava

Přijímací řízení do prvního ročníku ve školním roce 2021/2022 se vyhlašuje na tyto obory denního studia:

  • čtyřleté gymnázium: 79–41–K/41 Gymnázium
  • osmileté gymnázium: 79–41–K/81 Gymnázium

Po uskutečnění přijímacího řízení budou žáci přijímáni do naplnění 3 tříd prvního ročníku čtyřletého gymnázia (90 žáků) a 1 třídy prvního ročníku osmiletého gymnázia (30 žáků).

Ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Obecné informace o jednotných přijímacích zkouškách na stránkách CERMATu https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Organizace přijímacích zkoušek na MGO

Přijímací zkoušky do 4letého studia se budou konat 12. a 13. dubna 2021 od 8.00 hodin v budově školy.

Přijímací zkoušky do 8letého studia pak 14. a 15. dubna 2021 od 8.00 hodin.

Uchazeči napíší testy z předmětu matematika (70 minut) a z předmětu český jazyk (60 minut).

Nezapomeňte si vzít s sebou:

  • pozvánka k přijímacím zkouškám,
  • psací (černě nebo modře píšící propisovací tužka) a rýsovací potřeby,
  • zbytek bude ještě upřesněn.

Kritéra pro přijetí na MGO

Budou zveřejněna v zákonném termínu.

Přihlášky ke studiu

  • Termín odevzdání přihlášek řediteli MGO 1. březen 2021.
  • Přihlášku ke studiu je možné stáhnout zde.
  • Není třeba lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu!
Skip to content