Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO

Studium:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Přípravné kurzy k PZ

Kurzy k přijímacím zkouškám na čtyřleté studium

Zápis do kurzů pro čtyřleté studium byl ukončen!

Děkujeme Vám za Váš obrovský zájem, velmi si jej vážíme. Těšíme se na další studenty v roce 2019!

Kurzy k přijímacím zkouškám na osmileté studium

Konečně je to tady! Omlouvám se dětem i rodičům za dlouhé čekání. Předešli jsme ale situaci z loňska, kdy jsme informace o připravných kurzech dali na web zároveň a rodiče se pak pletli a přihlašovali děti jinam, než chtěli. Děkujeme tedy za pochopení.

Základní informace ke kurzu:

Své dítě můžete přihlásit na oba předměty, nebo jen na jeden. Kurz je určen žákům pátých ročníků základní školy, kteří se chtějí hlásit na osmileté gymnázium.

Termíny: matematika – každou středu od 15.00 do 16.00, český jazyk – každý čtvrtek od 15.00 do 16.00

Rozsah kurzu: 11 hodin matematiky, 11 hodin jazyka českého (o jarních prázdninách kurz neprobíhá)

Zápis: středa 9. 1. 2019 od 14.15 (v budově MGO, vchod ze dvora, cesta k učebně bude popsána na dveřích), od 15.00 bude následovat první hodina matematiky.

Cena kurzu: 1300 Kč za oba předměty, 800 Kč za jeden předmět. Platí se hotově při zápisu 9. 1., jiná forma bohužel není možná.

Jak se přihlásit: mailovou formou na adrese kurzy8mgo@seznam.cz Do přihlášky uveďte jméno dítěte, zda chcete navštěvovat oba předměty, nebo jen jeden (který) a tel. kontakt na jednoho z rodičů. V řádu několika dní Vám přijde potvrzovací mail o Vašem přijetí. Bez přihlášení na mailu nemůžete být do kurzu přijati!!!

UPOZORNĚNÍ 1: O přijetí Vašeho dítěte rozhoduje pouze pořadí přihlášek. Po zkušenostech z minulých let Vám radíme – pokud máte o kurz zájem, pošlete přihlášku co nejdříve! Kapacita kurzu není neomezená a v loňském roce byla naplněna v průběhu cca 3 týdnů od vyhlášení.

UPOZORNĚNÍ 2: Na závěr kurzu se přihlášení automaticky zúčastní Přijímaček nanečisto (jsou již zahrnuty v ceně kurzu). Tyto testy tvoříme sami, a proto jejich zadání nezůstává po ukončení testů rodičům ani je volně nešíříme. Dítě si ponechá záznamový arch a informace o pořadí v Přijímačkách nanečisto + doporučení, co do přijímacích zkoušek zlepšit.

Pro bližší informace pište rovněž na mail kurzy8mgo@seznam.cz, popř. volejte na 733 166 955 (Mgr. Daniel Vítek)

Těšíme se na Vás – Mgr. D. Vítek, Mgr. D. Černínová