Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO

Studium:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Přípravné kurzy k PZ

Přijímačky nanečisto 2019

I v letošním roce proběhnou na naší škole Přijímačky nanečisto. Žáci si vyzkoušejí atmosféru u pravých přijímacích zkoušek, napíšou si test z českého jazyka a z matematiky, které svým obsahem odpovídá testům organizace Cermat. V následující hodině poté budou seznámeni s výsledky a získají rady, co ještě do přijímacích zkoušek zlepšit.

UPOZORNĚNÍ: Při přihlašování dejte pozor, zda jde o termín pro osmileté nebo čtyřleté gymnázium. Testy po Přijímačkách nanečisto žákům nezůstávají, nemohou si je odnést domů, ponechávají si pouze záznamový arch a informace o výsledcích.

 

Přijímačky nanečisto – čtyřleté studium

Termín: 19. 3. 2019, 15.30 – jazyk český / 26. 3. 2019 – 15.45 – matematika

Vyhodnocení testů: 2. 4. 2019 od 16.00

Cena: 300 Kč za oba předměty / 150 Kč za jeden předmět

Jak se přihlásit: mailem na adrese kurzymgo@seznam.cz (postačí uvést jméno a zda chcete oba předměty)

Testy probíhají na Mendelově gymnáziu, vchod ze dvora (cesta k učebně bude popsána na dveřích). Platba (v hotovosti) probíhá na místě před začátkem testů. S sebou psací a rýsovací (matematika) potřeby.

 

 

Přijímačky nanečisto – osmileté studium

Termín: 20. 3. 2019, 14.30 – matematika / 21. 3. 2019, 14.45 – jazyk český

Vyhodnocení testů: 27. 3. 2019, 15.00 – matematika / 28. 3. 2019, 15.00 – čeština

Cena: 300 Kč za oba předměty / 150 Kč za jeden předmět

Jak se přihlásit: mailem na adrese kurzy8mgo@seznam.cz (postačí uvést jméno a zda chcete oba předměty)

Testy probíhají na Mendelově gymnáziu, vchod ze dvora (cesta k učebně bude popsána na dveřích). Platba (v hotovosti) probíhá na místě před začátkem testů. S sebou psací a rýsovací (matematika) potřeby.

 

Pro další informace volejte 733 166 955 (Mgr. D. Vítek) nebo napište na výše uvedené mail.

 

TĚŠÍME SE NA VÁS!

 

Kurzy k přijímacím zkouškám na čtyřleté studium

Zápis do kurzů pro čtyřleté studium byl ukončen!

Děkujeme Vám za Váš obrovský zájem, velmi si jej vážíme. Těšíme se na další studenty v roce 2019!

Kurzy k přijímacím zkouškám na osmileté studium

Konečně je to tady! Omlouvám se dětem i rodičům za dlouhé čekání. Předešli jsme ale situaci z loňska, kdy jsme informace o připravných kurzech dali na web zároveň a rodiče se pak pletli a přihlašovali děti jinam, než chtěli. Děkujeme tedy za pochopení.

Základní informace ke kurzu:

Své dítě můžete přihlásit na oba předměty, nebo jen na jeden. Kurz je určen žákům pátých ročníků základní školy, kteří se chtějí hlásit na osmileté gymnázium

  1. termín: matematika – každou středu od 15.00 do 16.00, český jazyk – každý čtvrtek od 15.00 do 16.00
  2. termín: matematika – každou středu od 16.00 do 17.00, český jazyk – každý čtvrtek od 15.00 do 16.00

Rozsah kurzu: 11 hodin matematiky, 11 hodin jazyka českého (o jarních prázdninách kurz neprobíhá)

Zápis: středa 9. 1. 2019 od 14.15 (v budově MGO, vchod ze dvora, cesta k učebně bude popsána na dveřích), od 15.00 bude následovat první hodina matematiky.

Cena kurzu: 1300 Kč za oba předměty, 800 Kč za jeden předmět. Platí se hotově při zápisu 9. 1., jiná forma bohužel není možná.

Jak se přihlásit: mailovou formou na adrese kurzy8mgo@seznam.cz Do přihlášky uveďte jméno dítěte, zda chcete navštěvovat oba předměty, nebo jen jeden (který) a tel. kontakt na jednoho z rodičů. V řádu několika dní Vám přijde potvrzovací mail o Vašem přijetí. Bez přihlášení na mailu nemůžete být do kurzu přijati!!!

UPOZORNĚNÍ 1: O přijetí Vašeho dítěte rozhoduje pouze pořadí přihlášek. Po zkušenostech z minulých let Vám radíme – pokud máte o kurz zájem, pošlete přihlášku co nejdříve! Kapacita kurzu není neomezená a v loňském roce byla naplněna v průběhu cca 3 týdnů od vyhlášení.

UPOZORNĚNÍ 2: Na závěr kurzu se přihlášení automaticky zúčastní Přijímaček nanečisto (jsou již zahrnuty v ceně kurzu). Tyto testy tvoříme sami, a proto jejich zadání nezůstává po ukončení testů rodičům ani je volně nešíříme. Dítě si ponechá záznamový arch a informace o pořadí v Přijímačkách nanečisto + doporučení, co do přijímacích zkoušek zlepšit.

Pro bližší informace pište rovněž na mail kurzy8mgo@seznam.cz, popř. volejte na 733 166 955 (Mgr. Daniel Vítek)

Těšíme se na Vás – Mgr. D. Vítek, Mgr. D. Černínová