Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Studium:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Přijetí absolventů na VŠ

Přehled o přijetí absolventů Mendelova gymnázia Opava na vysoké školy

Ve školním roce 2017/2018 maturovalo na Mendelově gymnáziu 99 studentů, 96 z nich bylo přijato na vysoké školy.

Na vysoké a vyšší odborné školy bylo přijato 97 % přihlášených absolventů.

Přehled přijatých studentů podle vysokých škol:

Studium Počet
Vysoká škola v zahraničí 3
Karlova univerzita Praha 12
Masarykova univerzita Brno 22
Palackého univerzita Olomouc 20
Ostravská univerzita 11
VŠ báňská – technická univerzita 5
Vysoké učení technické, ČVUT 10
VŠ veterinární a farmaceutická Brno 3
VŠCHT Praha 2
Ostatní 8

Přehled přijatých studentů podle fakult:

Studium Počet
Filozofické fakulty 5
Lékařské a zdravotní fakulty 12
Ekonomické fakulty 8
Pedagogické fakulty 13
Přírodovědecké fakulty 14
Právnické fakulty 6
Fakulty chemické, biochemické a farmaceutické 14
Fakulty informatiky a elektro 8
Fakulty strojní a stavební 2
Ostatní 14
Skip to content