Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

PROVOZ MGO od 11.5.2020:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

PROVOZ MGO od 11.5.2020

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ MENDELOVA GYMNÁZIA
V OBDOBÍ PŘÍPRAVY 4. ROČNÍKŮ NA MATURITNÍ ZKOUŠKU
(v období do konce školního roku 2019/2020)

Příchod ke škole:

 • Žák při prvním vstupu do budovy školy předloží čestné prohlášení službukonajícímu dohledu
 • Žák má zakrytá ústa i nos rouškou
 • Žáci mezi sebou dodržují 2 m odstupy

Pohyb před školou:

 • Žák má zakrytá ústa i nos rouškou
 • Žáci mezi sebou dodržují 2 m odstupy
 • Zákaz shromažďování žáků před budovou školy
 • Žák dodržuje pokyny pedagogického pracovníka před školou

Vstup do budovy školy:

 • Vstup je umožněn pouze žákům školy
 • Žák má ve společných prostorách zakrytá ústa i nos rouškou (mimo třídu)
 • Žáci mezi sebou dodržují 2 m odstupy
 • Žák si každý den přinese 2 roušky a sáček (na uložení roušky)
 • Žáci jdou rovnou do třídy (nepřezouvá se) dle nového blokového rozvrhu
 • Žáci nemají přístup do šaten
 • Nebude-li žák dodržovat stanovená hygienická pravidla, bude vyřazen z přípravy
 • Doporučení – žák tráví přestávky venku, NUTNÁ ROUŠKA

Ve třídě:

 • Žák po příchodu do třídy použije dezinfekci na ruce
 • V jedné lavici sedí jen jeden žák, ve třídě je maximálně 15 žáků
 • Není možné přesouvat lavice, žáci sedí v lavicích po jednom v připravených rozestupech
 • Ve třídě nemusí žák ani učitel nosit roušku
 • Při sejmutí roušky žák uloží roušku do sáčku
 • Žák si po ukončení konzultačního bloku umyje nebo vydezinfikuje ruce
 • Žáci jsou pouštěni na WC po jednotlivcích, je nutné vždy po použití toalet použít dezinfekci
 • Ve třídě učitel zajistí během vyučovací hodiny nebo po ní otevřené okno na minimálně 5min.
 • Učitel v dané hodině vede Prezenční listinu

Při podezření na onemocnění:

 • Nikdo s příznaky onemocnění nesmí do budovy školy, pověřená osoba v případě podezření na onemocnění COVID-19 provede u vstupu měření bezkontaktním teploměrem
 • Pokud žák ve třídě projevuje příznaky onemocnění, pak zletilý žák ihned bezpečně opustí školu. Nezletilý žák je umístěn do samostatné místnosti a učitel kontaktuje zákonného zástupce žáka, aby si jej vyzvedl
 • Škola informuje spádovou hygienickou stanici (učitel nahlásí tuto skutečnost na sekretariátě)
 • Lze použít bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty
 • Pokud příznaky onemocnění projevuje zaměstnanec školy, ihned bezpečně opustí školu. Žáci se přesunou do jiné třídy nebo změní aktivitu na pobyt venku
Skip to content