Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Aktivity školy:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Aktivity pro studenty

Stále pomáháme a soutěžíme…

Ani nepříznivá kovidová situace nám nemůže zabránit v činnostech, které jsou na Mendelově gymnáziu samozřejmostí.

Již několik let se věnujeme charitativní činnosti. Je velmi potěšující, že naši žáci nezapomínají na druhé, na ty, kteří tolik štěstí nemají a potřebují pomoc.

Další součástí našeho života je soutěžení. Nejen o těchto ale i dalších aktivitách je možné se dočíst jednak na našich webových stránkách a také v tisku – v Regionu Opavska.

Zeměpis

I v době distanční výuky cestujeme se svými studenty světem. Žáci zeměpisných seminářů se v říjnu dostali až do Portugalska a na Azorské ostrovy. I bez letenky to jde. Na společnou cestu je pozval absolvent našeho gymnázia, student geografie UP Olomouc Pavel Ulbrich. Ve své on-line přednášce nás nejprve seznámil se studentským programem Erasmus a poukázal na možnosti vycestování na studia do zahraničí v průběhu vysokoškolského studia. A pak už jsme se těšili z jeho vyprávění o krajině a lidech Portugalska, sdíleli jsme jeho cestovatelské, sportovní i kulinářské zážitky dokumentované fotografiemi i videem.

Cesta po zemi ohně a ledu

Úterý 10.11. 2020 zahájila naše třída 5. A (v už tak dost netradiční době) netradičně. V rámci hodiny zeměpisu jsme se totiž připojili přes MS Teams na přednášku pana Jakuba Holuši o jeho cestování po Islandu s výmluvným názvem Země ohně a ledu.

Úvodem jsme se dozvěděli základní informace a fakta o tomto ostrovním státě. Něco o jeho geografii, přírodních podmínkách, státním zřízení či historii i současnosti.

Když jsme se zorientovali, na jakém místě jsme se to vlastně ocitli a měli jsme již na čem stavět, se pan Holuša přesunul k jakémusi shrnutí cestování po Islandu jako takovém včetně vlastních zkušeností a tipů.

Poté, co jsme se všichni bezpečně ocitli na ostrově, ať už letadlem či trajektem, přišla na řadu cesta pana Holuši, tedy hlavní téma celé přednášky.

Číst celý příspěvek

Mendlák zavítal na GIS day

Ve středu 18. 11. se některé naše 1. a 2. ročníky distančně účastnily akce GIS day, kterou pořádal Geografický ústav Masarykovy univerzity Brno. V několika blocích si žáci vyslechli přednášky s aktuální tematikou – Pandemie COVID 19 očima geografů, Mapy v medicíně: projekt Missing Maps a GIS podpora pro koordinační centrum dobrovolníků při pandemii. Hlavním cílem přednášek bylo přiblížit žákům význam a pokroky současného mapování. Naši žáci se mezi téměř 1 000 účastníků neztratili a pohotově odpovídali na případné otázky přednášejících.

Už víte, kde chcete studovat? Ne? Čtěte dál.

Čeká vás zatím pravděpodobně nejdůležitější rozhodnutí vaší dosavadní kariéry. Rozhodujete se, jakým směrem se vaše profesní i osobní kroky budou ubírat. V tento náročný čas vám budeme pravidelně nabízet tipy a podněty, které vám mohou pomoct ve vašem rozhodování:

  • Jednodenní Juniorská Univerzita Karlova nabízí zajímavé přednášky na témata, která se vám mohou hodit k maturitě, či vám pomohou s rozhodnutím o vašem budoucím studiu. Účastníci mohou složit po přednáškách test a získat bonus 5 bodů k přijímacím zkouškám.
  • Vědecké výukové centrum MU, Brno https://bioskop.muni.cz/ nabízí celou řadu zajímavých přednášek, např. dnes aktuální Jak najít mutaci v genu? Jak vyřešit kriminální případ? Jak vyluštit test otcovství? Jak určit pacientovu diagnózu? Nalézt správné odpovědi nám pomůže PCR!
  • Recetox výzkumné centrum Masayrykovy univerzity se zabývá interdisciplinárním výzkumem a vzděláváním v oblasti životního prostředí. Během studia budete mít možnost spolupracovat na řadě výzkumných projektů a zúčastnit se mezinárodních stáží na prestižních pracovištích v Evropě i Severní Americe. Den otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě MUNI se koná 23. a 26. 1. 2021.
Skip to content