Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO

Aktivity školy:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Aktivity pro studenty

Konference českých nadějí

5. června 2019 se v Brně na Masarykově univerzitě konal první ročník Konference českých nadějí. Ti, kteří se přihlásili, se mohli těšit na širokou škálu přednášek. Ty se týkaly technických, humanitních a přírodních oborů například z matematiky, fyziky, biologie, chemie a mimo jiné i informatiky a také podnikání. Veškeré přednášky byly v podání studentů středních škol, do kterých zahrnuli své osobní zkušenosti při psaní SOČ prací. V průběhu přednášek byl také spuštěn kvíz, do kterého jsme se mohli zapojit a na konci konference se vyhlašovali ti nejúspěšnější řešitelé. Bylo to velice zajímavé, a pokud se bude tato konference konat i příští rok, určitě doporučuji se zapojit.

Klára Dudysová, 3. B

Další hodina přírodopisu v přírodě

Dnešní výuku přírodopisu strávili žáci 2. A třídy v parku naproti našeho gymnázia. Žáci zde pozorovali jednotlivé druhy ptáků, které se v našem parku vyskytují. K pozorování jsme využili i dalekohledů nově zakoupených z projektu EVVO, který ve škole probíhá s podporou MSK. Kromě ptactva jsme se zaměřili i na poznávání stromů. Tímto jsme rozšířili téma nahosemnenných a krytosemenných rostlin z poslední hodiny, ve které jsme se snažili dle charakteristických znaků určit stromy rostoucí na školním pozemku. Vycházkami ven navazujeme na tématiku, kterou momentálně probíráme ve školních lavicích.

Barbora Bitomská

Výlet i poučení na jeden zátah

Čtvrtého června jsme podnikli další z akcí v rámci alternativní výuky biologie. Koordinátor EVVO společně se 20 studenty 7.A navštívili ostravskou ZOO k osvěžení probrané látky o obratlovcích. K pozorování zvířat jsme využili i dalekohledů nově zakoupených z projektu EVVO, který ve škole probíhá s podporou MSK. Proto nebyla cílem jen zvířata, která ZOO záměrně chová, ale také druhy, které volně žijí na periferii ZOO, tedy v oblastech, které jsou zarostlé lesními společenstvy nebo mají mokřadní charakter.

Číst celý příspěvek

Zikmund 100

„Bylo hezké, že se snažili obnovit něco, co bylo tehdy a je i dnes opravdovým dobrodružstvím. A že se o tom chtějí podělit s ostatními. Bylo vidět, že jsou pro tu věc skutečně zapálení, a to vždycky udělá svoje. Snažili se nám předat, co mohli, a upřímně – myslím si, že se jim to povedlo.“ Těmito slovy hodnotila jedna studentka z prvního ročníku přednášku s názvem Zikmund 100. A kdo se snažil něco předat, kdo byl pro onu věc zapálen?

Číst celý příspěvek

V Klokanovi jsme úspěšní

V letošním roce ocenila v rámci celé České republiky Jednota českých matematiků a fyziků nejlepší řešitele soutěže Matematický klokan.

Karel Chwistek ze 2. C získal ve své kategorii 3. místo, Martin Fof z 5. A 8. místo a Martin Boček ze 4. A 62. místo.

Všem oceněným srdečně blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Autorka příspěvku: Mgr. Danuše Černínová