Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO

Aktivity školy:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Aktivity školy

ZÍSKALI JSME DOTACI NA PROJEKT V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝUKY

Projekt nese název EKOLOGIE A OCHRANA PTÁKŮ. K jeho náplni patří vytvoření tematického výukového programu pro základní školy, ale také dokumentace výskytu ptačích druhů v našem regionu. Právě v této věci bychom rádi požádali naše žáky, aby se zapojili. Při svých vycházkách do přírody fotografujte ptactvo a získáte-li fotografii s rozlišením, které je dostatečné k identifikaci druhu, pošlete fotografii na e-mailovou adresu rostislav.herrmann@seznam.cz. Není potřebné, abyste určovali druh fotografovaného živočicha. Zpracovaný projekt dále zahrnuje aktivity v souvislosti se dnem Země, soutěžemi apod. Na projekt jsme získali dotaci 70.000,–Kč od Moravskoslezského kraje. Tato dotace bude využita na nákup dalekohledů (využijeme při terénních vycházkách a exkurzích) a nákup stereoskopického preparačního mikroskopu s USB výstupem (využijeme v biologických seminářích a výukových programech). Autorem projektu je RNDr. Rostislav Herrmann.

Workshop „PRSAKOULE“ se vydařil

Ve čtvrtek 29. listopadu v průběhu páté a šesté vyučovací hodiny proběhl na našem gymnáziu workshop „prsakoule“. Realizátorem akce byla organizace Loono, která je týmem mladých lékařů, studentů lékařských fakult a dalších nadšenců. Tematickou náplň workshopu tvořila především problematika prevence onkologických onemocnění varlat a prsů. Program zahrnoval jak teoretické objasnění problematiky, tak praktické ukázky pomocí modelů. Akce se zúčastnilo 60 studentů MGO a k její organizaci velmi přispěla Veronika Špalková s pomocí Adély Stříbné, obě ze 3.C.

Přírodovědný klokan

Je to soutěž, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Věříme, že se jim to podaří i na našem gymnáziu. Žáci dosáhli výborných výsledků, což dokazují výsledkové listiny obou soutěžních kategorií Junior a Kadet. Blahopřejeme úspěšným řešitelům!

Výsledky:

Číst celý příspěvek

Exkurze Dlouhé Stráně

V pondělí 8.10 se třída 2. D zúčastnila fyzikálně-chemické exkurze na Dlouhé Stráně. Exkurzi jsme zahájili přednáškou od zaměstnance elektrárny, který nás seznámil s celkovým procesem a provozem elektrárny, poté nám pustil dva krátké filmy, ve kterých jsme se dozvěděli něco víc i o ostatních elektrárnách v ČR a poté následovala prohlídka Dolní i Horní hráze. Počasí nám přálo a všem zúčastněným se exkurze líbila. Jako doprovod s námi jela naše třídní učitelka Mgr. Škrabalová a náš fyzikář Mgr. Kořínek.

Za celou 2. D – Natálie Herrmannová, Adéla Ježková

REALIZOVALI JSME DNY PRO POZNÁNÍ PŘÍRODY

Tuto akci jsme uspořádali již potřetí, v letošním roce to bylo 5. a 6. června. Proběhla jako součást mezinárodních aktivit v rámci ETUR 2018 (Evropský týden udržitelného rozvoje). Dny pro přírodu jsou určeny pro žáky 8. tříd základních škol na Opavsku, tentokrát se jich zúčastnilo 6 žákovských skupin. Na jejich přípravě a realizaci se podílelo 7 učitelů a 20 žáků MGO. Na účastníky čekalo 6 stanovišť zaměřených na biologii, chemii a zeměpis.

Číst celý příspěvek