Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO

Aktivity školy:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Aktivity školy

Workshop „PRSAKOULE“ se vydařil

Ve čtvrtek 29. listopadu v průběhu páté a šesté vyučovací hodiny proběhl na našem gymnáziu workshop „prsakoule“. Realizátorem akce byla organizace Loono, která je týmem mladých lékařů, studentů lékařských fakult a dalších nadšenců. Tematickou náplň workshopu tvořila především problematika prevence onkologických onemocnění varlat a prsů. Program zahrnoval jak teoretické objasnění problematiky, tak praktické ukázky pomocí modelů. Akce se zúčastnilo 60 studentů MGO a k její organizaci velmi přispěla Veronika Špalková s pomocí Adély Stříbné, obě ze 3.C.

Přírodovědný klokan

Je to soutěž, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Věříme, že se jim to podaří i na našem gymnáziu. Žáci dosáhli výborných výsledků, což dokazují výsledkové listiny obou soutěžních kategorií Junior a Kadet. Blahopřejeme úspěšným řešitelům!

Výsledky:

Číst celý příspěvek

Exkurze Dlouhé Stráně

V pondělí 8.10 se třída 2. D zúčastnila fyzikálně-chemické exkurze na Dlouhé Stráně. Exkurzi jsme zahájili přednáškou od zaměstnance elektrárny, který nás seznámil s celkovým procesem a provozem elektrárny, poté nám pustil dva krátké filmy, ve kterých jsme se dozvěděli něco víc i o ostatních elektrárnách v ČR a poté následovala prohlídka Dolní i Horní hráze. Počasí nám přálo a všem zúčastněným se exkurze líbila. Jako doprovod s námi jela naše třídní učitelka Mgr. Škrabalová a náš fyzikář Mgr. Kořínek.

Za celou 2. D – Natálie Herrmannová, Adéla Ježková

REALIZOVALI JSME DNY PRO POZNÁNÍ PŘÍRODY

Tuto akci jsme uspořádali již potřetí, v letošním roce to bylo 5. a 6. června. Proběhla jako součást mezinárodních aktivit v rámci ETUR 2018 (Evropský týden udržitelného rozvoje). Dny pro přírodu jsou určeny pro žáky 8. tříd základních škol na Opavsku, tentokrát se jich zúčastnilo 6 žákovských skupin. Na jejich přípravě a realizaci se podílelo 7 učitelů a 20 žáků MGO. Na účastníky čekalo 6 stanovišť zaměřených na biologii, chemii a zeměpis.

Číst celý příspěvek

OPAVSKÝ DEN ZEMĚ S MGO

Den Země je celosvětový svátek, který se každoročně slaví 22. dubna. V tento den si více než miliarda lidí připomíná různými způsoby ekologické dopady lidské činnosti na životní prostředí. Den Země je tak svátkem, který slaví lidé na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost. Naše škola se každým rokem do oslav Dne Země zapojuje hned několika aktivitami. Tyto aktivity nejsou pevně spjaty pouze s datem 22. dubna.

Číst celý příspěvek