Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO

Aktivity školy:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Aktivity školy

2. ročník školního projektu DARUJEŠ? NE?! MY … ANO!

Stejně jako minulý školní rok tak i letos přišli podpořit naší mendláckou kampaň DARUJEŠ? NE?! MY … ANO! primář Hematologicko-transfúzního oddělení SNO MUDr. Lukáš Stejskal a jeho kolegyně Mgr. Simona Kudlíková. Tato kampaň začíná besedou o dárcovství krve, plazmy a kostní dřeně. Tímto děkujeme panu primáři a paní magistře, že se této besedy účastnili a byli ochotni zodpovědět veškeré zvídavé dotazy našich studentů.

Číst celý příspěvek

Víte, co je locika? (německy „Rapunzel“) ?

Je to název kouzelné byliny s návykovými vlastnostmi, jinak také polní salát, a také jméno dívky, jedné z hlavních postav stejnojmenné pohádky bratří Grimmů. Tento příběh spolu s pohádkou „Jungfrau Maleen“ (O panně Mahuleně), která ze všech květin nejvíce obdivuje kopřivy, zhlédli němčináři ze 6.A spolu se svými vyučujícími německého jazyka v pátek 19.10. na Černé louce v Ostravě. Oba tyto příběhy spojoval motiv věže. Na jevišti se sešla skupina lidí, kteří pod vedením německého vypravěče hrají hru. Herci si losovali karty ukryté ve věži, podle nich jim byly přiděleny role v příběhu. Pro herce na jevišti bylo toto páteční představení zároveň i derniérou.

Číst celý příspěvek

Exkurze Dlouhé Stráně

V pondělí 8.10 se třída 2. D zúčastnila fyzikálně-chemické exkurze na Dlouhé Stráně. Exkurzi jsme zahájili přednáškou od zaměstnance elektrárny, který nás seznámil s celkovým procesem a provozem elektrárny, poté nám pustil dva krátké filmy, ve kterých jsme se dozvěděli něco víc i o ostatních elektrárnách v ČR a poté následovala prohlídka Dolní i Horní hráze. Počasí nám přálo a všem zúčastněným se exkurze líbila. Jako doprovod s námi jela naše třídní učitelka Mgr. Škrabalová a náš fyzikář Mgr. Kořínek.

Za celou 2. D – Natálie Herrmannová, Adéla Ježková

Navštívili jsme přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně

Předmětová komise fyziky zorganizovala pro studenty 2. ročníků exkurzi do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně. Ve čtvrtek 4. 10. se této exkurze zúčastnili studenti 2. C a 2. B a v pondělí 8. 10. se zúčastní studenti 2. D třídy.

Číst celý příspěvek