Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Rubrika:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Biologie

4. A tvoří v hodinách přírodopisu jako divá

Žáci 4. A dostali během distančního vzdělávání bojový úkol vycházející z témat posledních několika hodin. Áčkaři neměli se zpracováním, vyhledáváním informací a kreativním tvořením žádný problém. Tento způsob otevřené tvorby již znají. Podobně jsme pracovali i dříve.

Žáci tedy měli za úkol vybrat si jedno z devíti témat. Forma zpracování byla libovolná – písnička, hraný film, fotografická koláž, báseň, povídka, novinový článek, televizní reportáž, kresba, komiks aj. Výběr byl zcela v kompetenci autora.

Číst celý příspěvek

Tradiční Punčobraní netradičně distančně

Kalendářní rok se blíží ke konci. Mendláci jej mají spojený s tradičním večírkem organizovaným studenty a učiteli pro ostatní studenty, absolventy, zaměstnance školy a samozřejmě pro všechny, kteří mají k MGO blízko. Letošní Punčobraní v podobě, kterou znáte, neproběhne. Ale bylo by skvělé pokračovat v tradici. Proto si určitě dopřejte hrnek dobrého vánočního punče. Mrkněte se na video z minulého ročníku a navoďte příjemnou vánoční atmosféru. Budete-li mít chuť, tak se během „degustace“ vánočního moku zvěčněte. Foto si klidně hoďte na sociální síť s hashtagem #mendlackepuncobrani. A nezapomeňte nám povedenou fotografii zaslat na mailovou adresu puncobrani@gmail.com. Kreativitě se meze nekladou. Fotky zasílejte do 17.12.2020. Do předmětu mailu, prosím, napište absolvent nebo student. Ze zaslaných fotografií vytvoříme video k Punčobraní 2020. Staňte se součástí letošního ročníku i vy.

Společně … distančně … #mendlackepuncobrani.

JAK SE NEUČIT

V listopadu nás navštívil náš absolvent Tadeáš Trač. Tadeáš momentálně studuje Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde se soustředí na studium psychologie. Své zkušenosti z dosavadního studia využil k tomu, aby v online prostředí našim prvákům přiblížil téma učení se během distanční výuky. Tadeáš s naší školou spolupracuje již podruhé. Před dvěma lety besedoval s našimi mendláky během Dne zdraví. Den zdraví organizujeme již přes 20 let pro všechny studenty našeho gymnázia.

Číst celý příspěvek

POKRAČUJEME V PROJEKTECH A TVOŘÍME NOVÉ MÍSTO KE VZDĚLÁVÁNÍ

Mendelovo gymnázium prošlo během posledních let řadou změn. Biologická laboratoř byla poslední odbornou přírodovědnou učebnou, která neprošla kompletní rekonstrukcí a jejíž vybavení (ICT technika, mikroskopická technika, laboratorní technika a biologické pomůcky jako například výukové modely) nebylo dlouhodobě modernizováno. Z menších projektů, které nám umožnily získat finanční podporu z Moravskoslezského kraje a Statutárního města Opavy, jsme nakoupili například pomůcky k mikroskopování a dalekohledy pro terénní cvičení. Tyto projekty však nemohly svou finanční podporou vybudovat zcela novou učebnu, přípravný kabinet biologie i s kompletním vybavením. Naše gymnázium proto pokračovalo v projektových výzvách a nyní je v plném proudu projektový záměr (s registračním číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010878). Již z názvu – Vybudování laboratoře biologie a environmentální výchovy se zázemím včetně zajištění konektivity školy a bezbariérového přístupu – je patrné, že se snažíme dokončit komplex odborných učeben, posílit vnitřní konektivitu školy a dokončit kompletní bezbariérovost budovy.

Číst celý příspěvek

I v době on-line výuky tvoříme

Studenti 1.B třídy dostali během nynějšího uzavření škol kreativní úkol. V on-line prostředí v hodinách biologie probíráme téma virů a bakterií. Aby výuka tohoto tématu neležela pouze na bedrech vyučujícího a nejednalo se o výčet virových a bakteriálních infekcí, byli do procesu vzdělávání aktivně zapojeni i samotní studenti. Úkol zněl jasně. Vyber si infekci, která tě zaujme a udělej jí správné PR. Vytvoř zajímavý letáček, do kterého zpracuješ informace, které sám nalezneš. Mysli na autorské dílo, nestahuj obrázky z internetu, ideálně použij „free obrázky“ dostupné v aplikacích. Kreativitě se meze nekladou. Jak se prvákům povedl jejich první kreativní úkol, se můžete podívat ve fotogalerii. A my se velice těšíme, až se opět sejdeme ve škole, kde si jednotlivé práce společně hlouběji rozebereme.

Barbora Bitomská

Skip to content