Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO

Rubrika:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Ekologie

„Klima se mění. Změň se i ty!“

V souvislosti s uvedením výstavy „Klima se mění. Změň se i ty!“, která je nyní k vidění v prostorách obchodního domu Breda, navštívili Mendelovo gymnázium, Opava Mgr. Michal Žák, Ph.D. a Mgr. Daniel Tichý.

Pan Žák je český meteorolog ČHMÚ, moderátor České televize a vysokoškolský pedagog Karlovy univerzity. Pan Tichý je novinář a režisér dokumentární TV série „Klima mění Česko“. Je spojován s nestátní neziskovou organizací, která je zaměřená na udržitelný rozvoj, vzdělávání, publikační činnost, vědu a výzkum.

Číst celý příspěvek

Naše žákyně se zúčastnila fluorescenční noci.

V termínu 15. – 17. března konala Přírodovědecká fakulta UK Praha a sdružení Arachne víkendové biologické soustředění s názvem FLUORESCENČNÍ NOC. Náplní akce byly přednášky, exkurze do terénu, biologické diskuze a zejména práce s fluorescenčními mikroskopy, od přípravy preparátu až po získání výsledné fotodokumentace. Tematicky byla akce zaměřena na obaly a schránky organismů. Z naší školy se fluorescenční noci zúčastnila Drahomíra Světlíková ze třídy 1.C.

Číst celý příspěvek

ZÍSKALI JSME DOTACI NA PROJEKT V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍ VÝUKY

Projekt nese název EKOLOGIE A OCHRANA PTÁKŮ. K jeho náplni patří vytvoření tematického výukového programu pro základní školy, ale také dokumentace výskytu ptačích druhů v našem regionu. Právě v této věci bychom rádi požádali naše žáky, aby se zapojili. Při svých vycházkách do přírody fotografujte ptactvo a získáte-li fotografii s rozlišením, které je dostatečné k identifikaci druhu, pošlete fotografii na e-mailovou adresu rostislav.herrmann@seznam.cz. Není potřebné, abyste určovali druh fotografovaného živočicha. Zpracovaný projekt dále zahrnuje aktivity v souvislosti se dnem Země, soutěžemi apod. Na projekt jsme získali dotaci 70.000,–Kč od Moravskoslezského kraje. Tato dotace bude využita na nákup dalekohledů (využijeme při terénních vycházkách a exkurzích) a nákup stereoskopického preparačního mikroskopu s USB výstupem (využijeme v biologických seminářích a výukových programech). Autorem projektu je RNDr. Rostislav Herrmann.

Workshop „PRSAKOULE“ se vydařil

Ve čtvrtek 29. listopadu v průběhu páté a šesté vyučovací hodiny proběhl na našem gymnáziu workshop „prsakoule“. Realizátorem akce byla organizace Loono, která je týmem mladých lékařů, studentů lékařských fakult a dalších nadšenců. Tematickou náplň workshopu tvořila především problematika prevence onkologických onemocnění varlat a prsů. Program zahrnoval jak teoretické objasnění problematiky, tak praktické ukázky pomocí modelů. Akce se zúčastnilo 60 studentů MGO a k její organizaci velmi přispěla Veronika Špalková s pomocí Adély Stříbné, obě ze 3.C.