Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Rubrika:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Oznámení

Den otevřených dveří na MGO

V úterý 22. 11. 2016 od 15 do 18 hodin se na naším škole konal Den otevřených dveří. Zájemci o studium na MGO byli seznámeni s obsahem a možnostmi studia, při prohlídce školy jim byly představeny jednotlivé předměty vyučované na MGO. Hodně našich hostů si vybralo prohlídku s průvodkyněmi, které jim představily školu ze svého pohledu. Na dvou besedách s vedením školy byli zájemci informováni o studijních oborech, přijímacím řízení, volnočasových aktivitách i úspěších, kterých naši žáci dosahují.

Děkuji všem žákům i učitelům, kteří pomáhali při organizaci Dne otevřených dveří.

Mgr. Václav Pustějovský, zástupce ředitele

Poděkování

Z dopisu ředitele ZŠ Vrchní, pana Romana Podzemného:

chtěl bych touto cestou poděkovat vašim studentům Davidu Witkovi a Danielu Rychlému, kteří u nás byli předvést zajímavé pokusy z fyziky. Jejich prezentace žáky z pátých tříd bavila a stala se nejen součástí zpestření výuky, ale byla i poučná.

Navíc nás těší, že David je naším žákem a pokračuje v tom, co zde začal. Svědčí to také o tom, že vaše škola takto aktivní žáky podporuje. Poděkování patří také profesorům, kteří stojí za těmito iniciativami studentů.

Skip to content