Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO

Rubrika:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Přijímací řízení

Zobrazit: Všechno | Aktivity pro studenty

Přijímací řízení 2014

Osmileté studium (obor 79–41–K/81 Gymnázium)

Všech 30 přijatých uchazečů odevzdalo zápisový lístek. Další uchazeči již nemohou být přijati.

Čtyřleté studium (obor 79–41–K/41 Gymnázium)

Seznam dalších přijatých uchazečů autoremedurou 14. 5. 2014

Autoremedura 14. 5. 2014

Seznam dalších přijatých uchazečů autoremedurou 16. 5. 2014

Autoremedura 16. 5. 2014

Přihlášky ke studiu na MGO v době prázdnin

Také v době jarních prázdnin od 3. do 7. 2. 2013 lze podávat přihlášky ke studiu na Mendelovo gymnázium v Opavě na čtyřleté i osmileté studium, a to od 9 do 12 hodin. Kvůli opravám u hlavního vchodu bude po celý týden zpřístupněn vchod za školního dvora.

Vyjádření ředitele školy

Logo MGONa základě dohody s krajským úřadem letos přijímáme dvě třídy čtyřletého a jednu třídu osmiletého gymnázia. Máme však přislíbeno, že se jedná pouze o dočasné opatření, které se týká jen školního roku 2014/2015. V následujících letech se opět vrátíme k původnímu počtu tří paralelních tříd čtyřletého studia, přičemž jedna třída studia osmiletého zůstane zachována.

Reagujeme tímto na nepodložené informace, že půjde o pokračující trend omezování počtu přijímaných absolventů devátých ročníků.

Petr Pavlíček, ředitel školy

Přijímací řízení na školní rok 2014–2015

Přijímací řízení na Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvkovou organizaci, do prvního ročníku ve školním roce 2014/2015 se vyhlašuje na tyto obory denního studia:

  • čtyřleté gymnázium: 79–41–K/41 Gymnázium
  • osmileté gymnázium: 79–41–K/81 Gymnázium

Přijímací zkoušky se uskuteční ve dnech 22. a 23. dubna 2014

Po uskutečnění přijímacího řízení budou žáci přijímáni do naplnění 2 tříd prvního ročníku čtyřletého gymnázia (60 žáků) a 1 třídy prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia (30 žáků).

Ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Průběh přijímacího řízení

Přijímací zkoušky konají všichni uchazeči o čtyřleté studium i osmileté studium na Mendelově gymnáziu, Opava, příspěvkové organizaci, formou testů z jazyka českého a matematiky.

Pro potřeby odvolacího řízení jsou rezervována 2 místa ve čtyřletém studiu a 1 místo v osmiletém studiu.

Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna do 31. 1. 2013