Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Rubrika:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Výuka

Cesta po zemi ohně a ledu

Úterý 10.11. 2020 zahájila naše třída 5. A (v už tak dost netradiční době) netradičně. V rámci hodiny zeměpisu jsme se totiž připojili přes MS Teams na přednášku pana Jakuba Holuši o jeho cestování po Islandu s výmluvným názvem Země ohně a ledu.

Úvodem jsme se dozvěděli základní informace a fakta o tomto ostrovním státě. Něco o jeho geografii, přírodních podmínkách, státním zřízení či historii i současnosti.

Když jsme se zorientovali, na jakém místě jsme se to vlastně ocitli a měli jsme již na čem stavět, se pan Holuša přesunul k jakémusi shrnutí cestování po Islandu jako takovém včetně vlastních zkušeností a tipů.

Poté, co jsme se všichni bezpečně ocitli na ostrově, ať už letadlem či trajektem, přišla na řadu cesta pana Holuši, tedy hlavní téma celé přednášky.

Číst celý příspěvek

Mendlák zavítal na GIS day

Ve středu 18. 11. se některé naše 1. a 2. ročníky distančně účastnily akce GIS day, kterou pořádal Geografický ústav Masarykovy univerzity Brno. V několika blocích si žáci vyslechli přednášky s aktuální tematikou – Pandemie COVID 19 očima geografů, Mapy v medicíně: projekt Missing Maps a GIS podpora pro koordinační centrum dobrovolníků při pandemii. Hlavním cílem přednášek bylo přiblížit žákům význam a pokroky současného mapování. Naši žáci se mezi téměř 1 000 účastníků neztratili a pohotově odpovídali na případné otázky přednášejících.

Už víte, kde chcete studovat? Ne? Čtěte dál.

Čeká vás zatím pravděpodobně nejdůležitější rozhodnutí vaší dosavadní kariéry. Rozhodujete se, jakým směrem se vaše profesní i osobní kroky budou ubírat. V tento náročný čas vám budeme pravidelně nabízet tipy a podněty, které vám mohou pomoct ve vašem rozhodování:

  • Jednodenní Juniorská Univerzita Karlova nabízí zajímavé přednášky na témata, která se vám mohou hodit k maturitě, či vám pomohou s rozhodnutím o vašem budoucím studiu. Účastníci mohou složit po přednáškách test a získat bonus 5 bodů k přijímacím zkouškám.
  • Vědecké výukové centrum MU, Brno https://bioskop.muni.cz/ nabízí celou řadu zajímavých přednášek, např. dnes aktuální Jak najít mutaci v genu? Jak vyřešit kriminální případ? Jak vyluštit test otcovství? Jak určit pacientovu diagnózu? Nalézt správné odpovědi nám pomůže PCR!
  • Recetox výzkumné centrum Masayrykovy univerzity se zabývá interdisciplinárním výzkumem a vzděláváním v oblasti životního prostředí. Během studia budete mít možnost spolupracovat na řadě výzkumných projektů a zúčastnit se mezinárodních stáží na prestižních pracovištích v Evropě i Severní Americe. Den otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě MUNI se koná 23. a 26. 1. 2021.

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT na naší škole

Od začátku tohoto školního roku naše škola spolupracuje s organizací PMI – Project Management Institute©, která přináší projektové řízení do škol. V rámci ekonomického semináře studenti absolvují celoroční kurz projektového řízení a po jeho absolvování získají certifikát největší světové neziskové organizace, která se zabývá projektovým řízením. Kromě teoretických znalostí je kurz výrazně zaměřen na praktické dovednosti a aplikování získaných znalostí, proto se při každém setkání věnujeme jak výkladu, tak konkrétnímu projektu, který si studenti vytvořili. Ačkoli od října probíhá distanční vzdělávání a praktická část výuky je tímto velmi znesnadněna, daří se nám v hodinách ekonomie pracovat na praktických úkolech téměř tak, jako bychom byli fyzicky přítomni ve škole. Děkuji za spolupráci PMI a studentům, kteří se snaží i v této složité a náročné době aktivně přistupovat ke svému vzdělání.

Ing. Jana Jurčíková

Komise ZSV

Rekonstrukce bio laboratoře spěje do finále

Přírodní vědy jsou na našem gymnáziu velmi úspěšnou disciplínou, proto se snažíme je všemi způsoby podpořit. Velmi výraznou aktivitou je rekonstrukce biologické laboratoře a skladu biologie, která je spolufinancována Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program).

V biologické laboratoři bude nejen nový nábytek, nové technické vybavení, ale také spousta nových pomůcek. Snad již brzy pomine uzavření škol a žáci budou moci ocenit novou krásnou laboratoř a vrhnout se do dalších soutěží.

Skip to content