Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Rubrika:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Výuka

Zasoutěžte si v ruském jazyce

V tomto školním roce proběhne po neskutečně dlouhé době olympiáda v ruském jazyce. Účastníci školního kola budou rozděleni do 3. kategorií – kategorie NG, kategorie SŠI pro žáky, u nichž délka studia nepřesáhla 3 roky a kategorie SŠII pro žáky, u nichž délka studia přesáhla 3 roky včetně výuky na ZŠ. Ve všech kategoriích mají šanci vítězové postoupit do krajského kola a následně i do kola ústředního. Zájemci hlaste se u vašich učitelů RJ nejpozději do konce ledna 2017. Krásný zimní čas přeje za komisi RJ Radomíra Binarová

Lingvistická olympiáda

unnamed22. 11. 2016 proběhl na naší škole II. ročník České lingvistické olympiády. Účast byla i v letošním roce vysoká. S náročnými úlohami se rozhodlo utkat 72 studentů vyššího gymnázia.
V tomto ročníku si zadavatelé z Karlovy univerzity připravili 5 netradičních úkolů – vyhledat správné tvary substantiv a adjektiv v estonštině, přijít na to, co si daly k obědu čtyři ženy na Filipínách – zadání v cebuánštině, vyluštit etruskou kostku, pokusit se najít české ekvivalenty chetitských slov a přeložit pět vět do malajštiny. Celkem bylo možno získat 61 bodů. Hranice pro postup do Regionálního kola v Olomouci (16. 2. 2017) byla stanovena na 41 bodů.

Číst celý příspěvek

Ve FyzShow v kuchyni jsme byli nejlepší

Nadační fond Nabla v letošním roce vyhlásil soutěž Fyzshow s tématem fyzika v kuchyni, kde úkolem v první části soutěže bylo natočit video o fyzice v kuchyni, které se zúčastnilo 23 týmů ze Severomoravského kraje, z toho z naší školy 2 týmy, jeden ze 3.A a druhý ze 4.A, přičemž do finále postoupil tým ze 3.A.

Číst celý příspěvek

Ve Fyzikálním náboji se nám dařilo

V pátek 25. 11. jsme se poprvé zúčastnili skvělé soutěže Fyzikální náboj, což je soutěž pro pětičlenné týmy středoškoláků. Celá soutěž trvá 120 minut, během kterých se týmy pokouší vyřešit co nejvíce úloh. Obtížnost úloh je vhodná jak pro studenty, kteří dosud nemají zkušenosti s fyzikálními soutěžemi, tak pro matadory fyzikálních olympiád a seminářů. Je toho dosaženo seřazením úloh podle jejich obtížnosti. Úlohy v Náboji se výrazně liší od běžných školních cvičení, které vyžadují pouze rutinní dosazení do vzorce nebo aplikaci naučeného postupu. Úlohy v Náboji vyžadují určitou dávku důvtipu a vynalézavosti. Úspěch v soutěži nezávisí pouze na schopnostech jednotlivých členů týmu, ale také na úrovni jejich spolupráce. Kromě podpory představivosti a logického myšlení je náš cíl také přitáhnout studenty ke kráse skryté ve fyzice.

Číst celý příspěvek

Skip to content