Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

O škole:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Školská rada

Školská rada Mendelova gymnázia v Opavě

Školská rada Mendelova gymnázia, Opava, příspěvkové organizace byla ustavena 1. září 2005. Na podzim 2017 proběhly volby a složení školské rady po 14. únoru 2018 je následující :

Předseda: Mgr. Petr Michalčík p.michalcik@email.cz
Tajemník: Mgr. Václav Pustějovský pustejovsky@mgopava.cz
Člen: RNDr. Zuzana Baďurová badurova@mgopava.cz
Člen: Ing. Jiří Dumbrovský dumbrovsky@techfloor.cz
Člen: Ing. Zbyněk Obdržálek zbynek.obdrzalek@gmail.com
Člen: Ing. Jan Sedláček jan.sedlacek.st@gmail.com

Volby do školské rady jsou přesunuty

Podle opatření MŠMT ze dne 29. 10. 2020 je funkční období členů školské rady zřízené při základní, střední nebo vyšší odborné škole podle § 167 školského zákona, které skončí v době ode dne účinnosti tohoto opatření do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu. Více zde.

Konání 2. kola voleb do školské rady bude upřesněno. Volit mohou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci Mendelova gymnázia.

Seznam kandidátu viz odkaz „Volby do ŠR MGO – kandidáti …“

Dokumenty

Zápisy a usnesení ze schůzí

Skip to content