Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Studium:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Volitelné předměty 2021/2022

Stav ankety pro 4. volitelný předmět

Pro žáky 3. ročníku zveřejňujeme stav ankety pro 4. volitelný předmět zde (aktualizováno 22. 3. 2021 v 11:15 hod.). Byly již zrušeny předměty, které si nikdo nezvolil. Ankety budou otevřeny do úterý 23. 3. 2021. Po tomto datu budou zrušeny předměty, kde je málo žáků a žáci, jejichž předmět byl zrušen, si budou muset zvolit nový předmět z aktualizované nabídky.

Volitelné předměty – obecně

Volitelné předměty (VP) slouží žákům k prohloubení znalostí v oborech, které je zajímají a které jsou důležité pro jejich další profesní zaměření na VŠ. Jsou doplněním znalostí z povinné výuky.

V rámci volitelných předmětů připravujeme žáky nejen k přijímacím zkouškám na vysoké školy, ale také k certifikátním zkouškám z anglického jazyka a zkouškám DSD z německého jazyka.

Ve kterém ročníku si volí žáci volitelný předmět?

  • Studenti si volí v prvním ročníku jeden dvouhodinový povinný předmět. Tento se vyučuje po tři následující roky – tříletý předmět.
  • Ve druhém ročníku si volí dva dvouhodinové předměty, které se vyučují následující dva roky – dvouleté předměty.
  • Ve třetím ročníku si volí poslední dvouhodinový předmět – jednoletý předmět.

Jak se volí volitelný předmět?

Volba volitelných předmětů se provádí formou ankety v Bakalářích. Ankety bývají otevřeny začátkem února a uzavírají se koncem března. Žáci 1. ročníků čtyřletého studia a 5. A osmiletého studia, kteří budou poprvé volit VP, budou seznámení se způsobem volby v Bakalářích.

Tyto volby jsou dále nezaměnitelné. To znamená, že navštěvujete zvolený předmět až do maturity a nemůžete jej měnit.

Nelze volit v různých ročnících předměty téhož zaměření. To znamená, že si nemůžete např. 2krát navolit biologický seminář nebo anglickou konverzaci.

Nabídka volitelných předmětů na školní rok 2021/2022

V následujícím dokumentu najdete přehled aktualizované nabídky volitelných předmětů pro příští školní rok – 2021/2022 a obsah jednotlivých předmětů.

Aktualizace VP na rok 2021–2022

Skip to content