Mendelovo gymnázium Opava, 130. výročí Stránka MGO na Facebooku Instagram MGO YouTube kanál MGO Europass MGO 2020

Studium:

Suplování Rozvrh Bakaláři Předměty Jídelna

Volitelné předměty

Každý žák školy si může během studia vybrat čtyři volitelné předměty – jeden ve druhém (na tři roky), dva ve třetím (na dva roky) a ještě jeden ve čtvrtém ročníku (na jeden rok).

V rámci volitelných předmětů připravujeme žáky nejen k přijímacím zkouškám na vysoké školy, ale také k certifikátním zkouškám z anglického jazyka, ke zkouškám DELF z francouzského jazyka a zkouškám DSD z německého jazyka.

Nabídka volitelných předmětů na školní rok 2020–2021

Aktualizace volitelných předmětů na rok 2020–2021

Ve školním roce 2019–2020 se vyučují tyto volitelné předměty:

2. ročník čtyřletého (+6. ročník osmiletého studia)

 • Konverzace v anglickém jazyce
 • Konverzace v anglickém jazyce (příprava na certifikát)
 • Seminář a cvičení z biologie
 • Seminář a cvičení z chemie

 

3. ročník čtyřletého (+7. ročník osmiletého studia)

 • Ekonomie
 • Informatika a výpočetní technika
 • Konverzace v anglickém jazyce
 • Konverzace v anglickém jazyce (příprava na certifikát)
 • Literární seminář
 • Psychologie
 • Seminář cvičení z biologie
 • Seminář cvičení z fyziky
 • Seminář cvičení z chemie
 • Seminář a cvičení z matematiky
 • Seminář z dějepisu
 • Základy společenských věd (Společenskovědní seminář)

4. ročník čtyřletého (8. ročník osmiletého studia)

 • Ekonomie
 • Ekologie
 • Konverzace v anglickém jazyce
 • Konverzace v anglickém jazyce (příprava na certifikát)
 • Konverzace v ruském jazyce
 • Konverzace ve španělském jazyce
 • Literární seminář
 • Mediální výchova
 • Psychologie
 • Ruský jazyk
 • Seminář a cvičení z biologie
 • Seminář a cvičení z fyziky
 • Seminář a cvičení z chemie
 • Seminář a cvičení z matematiky
 • Seminář z dějepisu
 • Seminář ze zeměpisu
 • Základy společenských věd (Společenskovědní seminář)
Skip to content